atrida slider atrida slider atrida slider

Support


 

Bij ATRiDA vinden wij support belangrijk daarom beschikt ATRiDA over een interne laboratoriumfaciliteit zodat wij onze producten op een hoog niveau kunnen ondersteunen. In aanvulling hierop verzorgen wij complete trainingsprogramma’s voor de klant. Ons doel is om meer mensen bekend te maken met ons hoge niveau van klanten support, de kwaliteit van onze producten en service.

Onze support afdeling bestaat uit gediplomeerde analisten die in het bezit zijn van specifieke technische product kennis voor het verstrekken van vakinhoudelijke informatie. ATRiDA geeft technische ondersteuning aan zijn klanten zowel intern als extern, assisteert bij implementatie en evaluatie, waarbij wij helpen met het verwerken van de data en rapportage. Voorkomende problemen worden door ons vervolgd met vaste rapportage procedures hierbij mede gebruik makend van een klachtenregistratie programma. In samenwerking met onze leveranciers en klanten zijn wij continue op zoek naar vernieuwing en optimalisatie. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze support afdeling. At ATRiDA good support is important therefore ATRiDA has an internal laboratory facility so that we can support our products at a high level. In addition, we provide complete training programs for clients. Our goal is to familiarize more people with our high level of customer support, the quality of our products and service.


Our support team consists of qualified analysts who are in possession of specific technical product knowledge to provide professional information. ATRiDA gives technical support to its customers both internally and externally, assists in implementation and evaluation, where we help with the processing of the data and reporting. Common problems are persecuted by us with solid reporting procedures using a complaints program.
In cooperation with our suppliers and customers, we are constantly looking for innovation and optimization.

If you have questions you can contact our support department.

 

        

 

 

Telephone: +31(0) 33 4611 303

E-mail: info@atrida.nl

Address: Chromiumweg 71, 3812 NL Amersfoort