atrida slider atrida slider atrida slider

PCR Dermatofyt


 

      351206995               Dermatophyt spp. Real-time PCR kit                       CE     

 

For each kit are different protocols for Systems available. Please contact our CS-dept.

 

Snelle Dermatofyt diagnostiek met Realtime PCR

Zeer bekende schimmelinfecties die bij de mens voorkomen zijn o.a. onychomycosis (schimmelnagels of kalknagels) en Tinea capitis (hoofdschimmel of ringworm). Deze aandoeningen worden veroorzaakt door dermatofyten, huidschimmels die in staat zijn om te groeien op huid, haar en nagels. Per regio en per land verschilt de frequentie van de schimmelsoorten.

Daarom is het van belang een breed spectrum voor dermatofyten te testen !

Tinea capitis (hoofdschimmel of ringworm) is een schimmelinfectie van het behaarde hoofd  die vooral voorkomt bij kinderen. Het  is zeer besmettelijk en komt vaak voor in clusters binnen gezinnen en scholen.

De belangrijkste veroorzakers van tinea capitis in Nederland (en behorend tot genera Microsporum en Trichophyton) zijn: T. violoaceum, M. canis, M. audouinii, T. tonsurans, T. mentagrophytes, T. rubrum, T. verrucosum, T. soudanense en T. schoenleinii.

Onychomycosis (schimmelnagels of kalknagels) ontstaat doordat schimmels of gisten via de vrije nagelrand of de laterale nagelranden de nagelplaat invaderen. De invasie vindt plaats in het zachtere keratine dat onder het veel hardere keratine van de nagelplaat ligt. Normaal wordt de nagelmatrix zelf niet aangetast en blijft de nagel doorgroeien. Een onychomycose geneest vrijwel nooit spontaan.

Schimmelnagels worden meestal veroorzaakt door: Trichophyton rubrum  T. interdigitale (T. mentagrophytes), Epidermophyton floccosumT. violaceumMicrosporum gypseumT. tonsuransT. soudanense en T. verrucosum. Het kan ook worden veroorzaakt door Candida albicans en andere niet-dermatophyten. 

De klassieke diagnostiek techniek d.m.v. kweek duurt enkele weken.

Wij bieden u een snelle oplossing dmv een realtime PCR gericht tegen Dermatofyt spp.

 

 

Dermatophyte rapid diagnostics Realtime PCR 

Very well known fungal infections that occur in humans include onychomycosis (nail fungus or fungal nails) and Tinea capitis (head or ringworm). These disorders are caused by dermatophytes, fungi who are able to grow on the skin, hair and nails. By region and by country varies the frequency of fungal species. 

Therefore, it is important to test one broad spectrum for dermatophytes! 
 

Tinea capitis (head or ringworm) is a fungal infection of the scalp that occurs mainly in children. It is highly contagious and often occurs in clusters in families and schools. 

The main causes of tinea capitis in the Netherlands (and belonging to the genera Microsporum and Trichophyton) are: T. violoaceum, M. canis, M. audouinii, T. tonsurans, T. mentagrophytes, T. rubrum, T. verrucosum, T. soudanense and T. schoenleinii. 

Onychomycosis (nail fungus or fungal nails) caused by fungi or yeasts invade the nail plate from the nail free edge or the lateral nail edges. The invasion takes place in the softer keratin that is lower than the much harder keratin of the nail plate. Normally not affected the nail matrix and the nail itself continues to grow. A onychomycosis rarely heals spontaneously. 

Fungal nails are usually caused by Trichophyton rubrum T. interdigital (T. mentagrophytes), Epidermophyton floccosum, T. violaceum, Microsporum gypseum, T. tonsurans, T. and T. verrucosum soudanense. It can also be caused by Candida albicans and other non-dermatophytes. 

The classic diagnostic technique by culture takes several weeks. 
 

We offer a quick solution using a real-time PCR directed against Dermatophyte spp.

Telephone: +31(0) 33 4611 303

E-mail: info@atrida.nl

Address: Chromiumweg 71, 3812 NL Amersfoort