atrida slider atrida slider atrida slider

PCR Bacterial Vaginosis


 

35120274 MULTIPLEX  Bacteriele Vaginose:  Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. and total bacteriae quantity 100 tests
35120288 MULTIPLEX   Florocenosis/Aerobes Determination of aerobic bacteria (Enterobacteriaceae , including E.coli, Klebsiella spp, Proteus spp and ect.), 110 tests
3512065 MULTIPLEX  Florocenosis/Candida Determination of  C.albicans, C.glabrata,C.krusei, C.parapsilosis and C.tropicalis 110 tests
35120275 MULTIPLEX  Florocenosis/Mycoplasma Determination of U.parvum, U.urealyticum, M.hominis  110 tests

 

For each kit are different protocols for Systems available. Please contact our CS-dept.

Bacteriële Vaginose Realtime kwantitatieve kit

De Bacteriële Vaginose Realtime kwantitatieve kit is voor de kwantitatieve opsporing van Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. en de totale bacteriën hoeveelheid in de vaginale biotoop. De logaritmische verhouding tussen Lactobacillus spp. en de totale hoeveelheid bacteriën en ook tussen Lactobacillus spp. en facultatieve pathogene micro-organismen (Gardnerella vaginalis en Atopobium vaginae) stelt in staat om met hoge precisie bacteriële vaginose ziekte te detecteren in verband met normale vaginale microflora onderdrukking (Lactobacillus spp.) en vervangen met facultatieve pathogene micro-organismen (Gardnerella vaginalis en Atopobium vaginae). Met het gebruik van de   Bacteriële Vaginose Realtime kwantitatieve kit kan het vaginale milieu worden opgevolgd en de efficiëntie van de therapie worden gecontroleerd.

Bacteriële Vaginose wordt beschouwd als de meest voorkomende oorzaak van vaginale ontsteking dit geldt voor zowel zwangere als niet-zwangere vrouwen er worden prevalenties gemeld tussen 4,9% en 36.0% in Europese en Amerikaanse studies.

De klinische betekenis van het onderzoeken van de vaginale flora is dat het helpt bij de  bepaling van de hoeveelheid micro-organismen en beoordelen van de verhouding tussen de verschillende groepen van voorwaardelijk pathogene micro-organismen en de normale flora.De totale hoeveelheid bacteriën dient als indicator voor infectie niveau in het vaginale milieu: onder normale omstandigheden kan het variëren tussen 10^6 and 10^9 (6-9 Log). De verhouding tussen lactobacillis en de totale bacteriële hoeveelheid kan worden gebruikt als een indicator van het evenwicht tussen de normale en voorwaardelijk pathogene flora: het normale aantal lactobacillis is 95 tot 100% van de totale bacteriële hoeveelheid.

 

Bacterial Vaginosis Realtime Quantitative kit

The Bacterial Vaginosis Realtime Quantitative kit is for the quantitative detection of Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. and total bacteriae quantity in the vaginal biotope. The logarithmic ratio between Lactobacillus spp. and the total quantity of bacteriae and also between Lactobacillus spp. and facultative pathogen microorganisms (Gardnerella vaginalis and Atopobium vaginae) allows to detect with high precision bacterial vaginosis disease related     to normal vaginal microflora suppression (Lactobacillus spp.) and substitution with facultative pathogen microorganisms (Gardnerella vaginalis and Atopobium vaginae). The use of the Bacterial Vaginosis Realtime Quantitative kit allows to monitor vaginal environment condition and to check the therapy efficiency.

Bacterial vaginosis is considered to be the most common cause of vaginal inflammation among both pregnant and non-pregnant women and prevalences between 4.9% and 36.0% have been reported from European and American studies.

 The clinical significance of studying vaginal flora is that it helps determine the quantity of microorganisms and assess the ratio between the different groups of conditionally pathogenic microorganisms and the normal flora.
The total quantity of bacteria serves as an indicator of infection level in the vaginal enviroment: under normal conditions it can vary between 10^6 and 10^9 (6-9 Log). The ratio between lactobacilli and the total bacterial quantity can be used as an indicator of the balance between the normal and conditionally pathogenic flora: the normal proportion of lactobacilli should be 95 to 100% of the total bacterial quantity.

Telephone: +31(0) 33 4611 303

E-mail: info@atrida.nl

Address: Chromiumweg 71, 3812 NL Amersfoort