atrida slider atrida slider atrida slider

Complaints


 

Uiteraard streven wij binnen ATRiDA naar een goede werkwijze die tot tevredenheid leidt bij klanten.

Ter ondersteuning maken wij gebruik van vaste procedures en rapportages. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent of op- en aanmerkingen heeft die u bij ons kwijt wilt.

Uiteraard vernemen wij dit graag van u.

Door officieël een klacht kenbaar te maken komt u direct in ons klachtenregistratiesysteem. U ontvangt ter bevestiging een e-mail met het klachtnummer van uw geregistreerde klacht. Meld uw klacht via dit contactformulier.

 

 

Of course we aim within ATRiDA for a good working method which leads to satisfaction at customers.

For the support we work with fixed procedures and reports. Unfortunately it can happen that you are dissatisfied or  you have any kind of comments which you want to share with us.

Please let us no. 

By making a complaint officially recognizable you come directly in our complaint recording system. To confirm your complaint you will receive a e-mail with the complaint number of your registered complaint. Register your complaint using our contactform.

Telephone: +31(0) 33 4611 303

E-mail: info@atrida.nl

Address: Chromiumweg 71, 3812 NL Amersfoort